Harju maakonna raamatukogude koolitamine

6. aprillil 2011 toimus Tallinnas Rahvusraamatukogu arvutiklassis 23-le Harju maakonna rahvaraamatukogude töötajatele kodulooportaali ja töötaja rakendust hõlmav koolitus.

Töötajaile tutvustati uute veebilehtede võimalusi, nendevahelisi seoseid ning struktuuri. Suurt tähelepanu pöörati töö praktilisele osale: kirjete redigeerimine, uute loomine.

Järgmine koolitus toimub juba tuleval nädalal, 12. aprillil Rakveres Lääne-Virumaa keskraamatukogus antud maakonna töötajatele.