Täiendused URRAMis järjekordade menetlemisel

Täiendus puudutab RVL korras välja laenutatud eksemplaridele põhikogus järjekorda panemist ning järjekorra liikumist. Kui raamat on põhikogust RVL korras välja antud, saab lugeja end põhikogus raamatule järjekorda panna. RVL korras raamatu saanud kogus laenutatakse eksemplar edasi nagu tavaliselt. Kui nüüd tehakse tagastus, siis järjekord põhikogus edasi ei liigu. Järjekorda töödeldakse siis, kui raamat põhikogusse tagasi jõuab.